Saturday, 13 October 2012

Skidt med skraldet


Hvordan tog du skraldet? Jeg smed det i affaldsposen. Vil du have mig til at skralde af latter? (Er den så vandet, at den skals støves lidt af?)

Tidligere gjorde skraldemanden ved hjælp af en skralde opmærksom på, at nu var han på vej. Derfor kom han til at hedde en skraldemand. Hans vogn var så en skraldevogn, hvori skraldebøtterne blev tømt.

På tysk kalder man meget ofte skrald for ”Müll”. Det kan måske lyde lidt mærkeligt. Ordet har gået vejen fra nedertysk/middelnedertysk Mül til middelhøjtysk Müllen. På gammelhøjtysk betød ”mullen” at rive i småstykker (”zerreiben”).

En gammel rod af dette fælles ord (ja jeg tænker her på mullen) betød 'male' eller 'knuse'. Affald er noget der er revet i småstykker. Og så er vi ved en række bekendte ord. At rive noget i småstykker gør man ved at pulverisere det, at formale det. En mølle maler korn til mel. Muld betød oprindeligt støv (til støv skal du blive). Muld, male, mel, mølle og altså det tyske ”Müll” hører hjemme i samme skuffe. Også ”mulden” hører hjemme i denne skuffe (det er der sådan set ikke noget muldent eller uldent ved).

Har du et multtoilet, det vil sige et toilet hvor det våde og det tørre formuldes ved kompostering. Det er da en udmærket indretning, og det er stadig til at se på ordet, at vi har fået det fra Sverige – förmultning → mult. Multtoilet er dog nok ved at være blevet helt fordansket til muldtoilet. Muldtoiletter er almindelig i fritidshuse i Sverige og Norge. Det er da en fin form for affaldshåndtering. Af med affaldet, og så skidt være med skraldet.

En pudsig ting ved det franske ord for affald ”déchet” og dermed også det spanske ”desecho” er, at det er i familie med de danske ord dekadent og dekadence, som kommer fra middelalderlatin decadentia 'frafald' fra verbet decadere ”frafalde”, idet cadere betyder at falde – det vil sige Gyldendals røde giver naturligvis traditionen tro nutidsformen ”cado”, jeg falder. Déchet er altså ordret snarere fra-fald ende af-fald.

Skal vi også lige tage den på færøsk, der er det ”burturkast” eller ”rusk”. Rusk kan betyde ting som ruskvejr, affald, ragelse, snavs eller støv – så er der også rusket op i det, der skal kastes bort, og så er vi måske tilbage til der hvor vi kom fra: ”Af støv er du kommet, og til støvet skal du vende tilbage!”

No comments:

Post a Comment