Wednesday, 24 October 2012

Sigøjnere, sinti og roma


Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, afslørede i går, onsdag den 24. oktober 2012, et mindesmærke i Berlin for den omkring halve million romaer og sintier, der blev dræbt af nazisterne. Politisk korrekt undgik hun (naturligvis) at bruge ordet sigøjnere (Zigeuner).

Nogle har ment at sigøjner skulle betyde urørlig og have forbindelse med det klassisk græske ord θιγγάνω (singano), der betyder ”røre”. Faktisk har dette fået nogle til at tro, at dette er baggrunden for ordet tigge, men ordet tigge (oldnordisk þiggja) er ældre end sigøjnernes tilstedeværelse i Europa. Praktisk taget alle sprogfolk er dog i dag enige om at oprindelsen af ordet ”sigøjner” er uvis. Ifølge tysk folkeetymologi skulle ordet sigøjner stamme fra ”ziehende Gauner”, som nærmest betyder ”rejsende tyv”. Det er en af årsagerne til at betegnelsen ”sigøjner” ikke anses for at være politisk korrekt. Som sagt betragtes sigøjner af flere som et nedsættende ord fordi det er tæt knyttet til fordomme. Roma eller romafolket er i dag blevet det foretrukne ord til at benævne den gruppe af menneske som taler romani-sproget.

Der tales og skrives, heldigvis, meget om jødeforfølgelsen under Anden Verdenskrig, men sjældent om sigøjnernes skæbne. Sigøjnere var heller ikke ariere, og skulle derfor udryddes, for de var - lige som jøderne - ”racemæssigt underlegne”. Det menes, at flere end 200.000 og måske op til en halv million (nogle mener sågar op til 1 million) ”sigøjnere” i Tyskland og de tysk-besatte områder blev dræbt. Efter krigen blev folkedrabet på romaerne og sintierne glemt, men nu har de altså, endeligt, fået et fortjent mindesmærke i Berlin.

Lad os lige kigge på roma og sinti hver for sig. Både romaer og sintier kan måske føres etnisk tilbage til en folkevandring fra Indien i tiden omkring renæssancen. Sinti er navnet på nogle af de nomadesamfund, der lever i Tyskland og andre europæiske lande. Sintier har en noget anderledes kultur og et andet sprog end roma-folk. Sintiernes historie er en historie om en række forskellige forfølgelser. Den værste forekom under 2. verdenskrig i forbindelse med Holocaust, en forfølgelse kun en lille del af sintierne i Europa overlevede. I dag bor der omkring små 50.000 sintier i Tyskland.

Roma er den mest udbredte betegnelse for, hvad mange af os til daglig vel stadig kalder sigøjnere. Roma er en etnisk gruppe med en vis grad af fælles sprog og kultur, der fortrinsvis lever spredt i Europa, hovedsageligt i Østeuropa. Romaerne nedstammer efter alt at dømme fra et nomadisk folk i det nordlige Indien. De forveksles ofte med det mindre ovennævnte folk Sinti.

Mange af romasprogets ord kan føres tilbage til gamle indiske sprog som hindi, punjabi og dardisk. I Palæstina blev roma omkring år 1300 kaldt nawar, men de kaldte sig selv dom. I Armenien skiftede de navn til lom. Da de ankom til Grækenland nogle årtier senere, kaldte de sig rom og gør det stadig på alle fem kontinenter. Der er fortsat en lille gruppe nomader i Indien, der kalder sig dom. Rom betyder (på romani) et "menneske" eller en "mand". De fleste roma taler en form for romani, et sprog der som sagt er beslægtet med de indoeuropæiske sprog, der tales i det nordlige Indien.

Det engelske ord for sigøjner er ”gypsy”, fordi man en tid troede, at sigøjnerne stammede fra Egypten.

Måske kommer vi til at opfinde en eller anden ny eufemisme, for når jeg hører folk sige roma synes jeg da, at tonen lyder lige så nedsættende som ved sigøjner – og hvad er der nu galt med sigøjnermusik? Ord er hvad vi gør dem til. Eller som Shakespeare sagde ”There is nothing either good or bad, but thinking makes it so(intet er godt eller ondt andet end hvad tanken gør det til). Sigøjnere eller sinti eller roma eller hvad man nu foretrækker at kalde dem er kort sagt mennesker. Æret være de dræbtes minde.

No comments:

Post a Comment