Monday, 22 October 2012

Reformationsdagen

Vi nærmer os reformationsdagen. Om en god uges tid, den 31. oktober er det reformationsdag. Den 31. oktober 1517 opslog Luther sine berømte 95 teser på døren til slotskirken i Wittenberg, 95 teser som udgangspunkt for en diskussion af afladens brug og væsen (”når pengene i kisten klinger straks sjælen ud af skærsilden springer”). Den 31. oktober fejres derfor i mange lutherske lande som reformationsdagen. I Danmark er skikken på vej i glemmebogen, men i for eksempel Slovenien er det en offentlig helligdag/fridag, også selv om flertallet er romersk-katolske. Man erkender denne dags betydning for landets kulturelle udvikling. I en række (nord)tyske delstater fejres det som helligdag. I Chile har det været national fridag siden 2008.


Kun ganske få kirker i den evangelisk-lutherske folkekirke fejrer reformationsdagen, men de findes. I Luthers eget hjemland, Tyskland, er reformationsfejringen også på tilbagetog. En gammel tradition hentet fra Saxen i Tyskland er at bage reformationsboller på reformationsdagen. Jeg går ud fra, at de smager nogenlunde som fastelavnsboller, men må indrømme, at jeg ikke har nogen erfaring på det område.

God reformationsdag!

No comments:

Post a Comment