Friday, 19 October 2012

Glemsel


Jeg nævnte i mit indlæg i går hvordan den engelske endelse -th som i birth og death anvendes til at betegne en proces. Indlægget var allerede blevet lidt langt, så jeg valgte at standse inden jeg egentlig var færdig med min skrivelse. Vi har noget tilsvarende med endelsen -sel (og eventuelt med -else og lignende). Endelsen -sel bruges til at danne navneord, der betegner en handling eller en proces, med et udsagnsord som første led, for eksempel fødsel, men altså som jeg nævnte i går gælder dette ikke for barsel. Barsel kommer af bars-øl og ikke af bære-sel. Som enkelte andre eksempler på sådanne handlinger kan jeg nævne kørsel, opførsel, længsel, ja selv fængsel. Der skal en vis handling til for at fange folk og smide dem i fængsel.

På tysk kan man udtrykke dette med -is eller -isse. Således hedder fængsel på tysk Gefängenis af fangen + is. Gedächtnis (minde) er det at tænke på noget – fra en substantivering af denken + is.

Else bruges også som endelse på svensk. Således hedder det fängelse (altså fangenskab) om fängelsestraff. På islands hedder fængsel ”fangelsi”. Endelsen er her -elsi. På oldnordisk var den tilsvarende endelse -sl eller -sla. Det kan vi genkende i det svenske ord känsla (længsel) af känne (kende) + sla. En dansk kendelse har i øvrigt ikke ret meget med længsel at gøre – det skulle da lige være, hvis den var positiv.

Men lad mig her slutte med pigenavnet Else. Det betyder "den der ærer Gud" (eller "Gud er fuldkommenhed", "Guds løfte" eller "Gud har svoret") – gad vide hvor mange Elser, der er klar over denne betydning. Pigenavnet Else er en kort nordisk afledning af navnet Elisabeth / Elizabeth / Elisabetta , den Elisabeth der var mor til Johannes Døberen. Navnet var allerede den gang en afledning, idet det kom af det hebraiske navn Elisheba (fx Arons hustru), som angiveligt betyder "Gud er svoret" eller ”min gud har svoret”. Navnet forekommer også i formerne Elsa, Elsie, Lisbeth, Lisbet, Elise, Lise og Lis og naturligvis Elsebeth eller Elsebet. Af en eller anden grund får Elisheba mig til at tænke på Beersheba. Stednavnet Beersheba kommer også fra hebraisk og kan betyde forskellige ting. Pagtens Brønd (Abraham og Abimelech lavede en pagt ved denne brønd). Isaks syv brønde "De syv brønde". Be'er er hebraisk for brønd Sheva er hebraisk for enten syv eller pagt. Jeg går ud fra, at det er det med pagten, der går igen i Elisheba, men hvad ved jeg. Det ser i hvert fald ud til at Eli betyder ”min gud”. Sheva kan ud over ”syv” og ”pagt” åbenbart også betyde ”ed” eller ”støtte”. Jeg giver dig lige Elisheba eller Elisheva på hebraisk:
אֱלִישֶׁבַע
Forstå det hvem der kan! - Husk at læse det fra højre mod venstre! (Jeg havde vist på et eller andet tidspunkt tænkt mig at kigge lidt på det hebraiske sprog, men hvor er det altså svært, så foreløbigt har jeg blot koncentreret mig om enkelte af deres bogstaver). Jeg har det bedre med græsk. De gamle grækere skiftede i øvrigt læseretning flere gange i historiens løb, men endte som bekendt med at skrive fra venstre mod højre – måske fordi det er mest praktisk for højrehåndede, når de skriver. Jeg har et par arabiske bøger. Vidste du, at man faktisk også læser bøgerne bagfra. Det vi kalder forsiden er deres bagside, de ender altså om jeg så må sige med begyndelsen, og sådan er der så meget. Kan du - ?edåm enned åp ednedylf esæl

Så fik jeg også lavet en bryggelse på denne end-else ;)

No comments:

Post a Comment