Friday, 5 October 2012

Filologisk filosofi


Bulgariens hovedstad er en af de ældste byer i Europa, og den har skiftet navn flere gange, sidst til Sofia. Dette navn fik den i 1376 efter en gammel kirke – basilika eller domkirke - St. Sofia, der er viet til Den Hellige Visdom, lige som den mere berømte (H)agia Sofia i Istanbul. Hvem Den Hellige Visdom egentlig var fortaber sig i myter og legender, som i sig selv er interessante nok, men jeg skal her forsøge at holde mig til det sproglige eller filologiske. Agia Sofia (Ἁγία Σοφία) er græsk. Agia betyder hellig, helgen eller sankt og sofia betyder visdom. Hvis man hedder Sofie forventes man at være vis. I den græske oldtid var filosofi (philosofia - φιλοσοφία) oprindelig betegnelse for videnskab i bred forstand. Filosofia betyder at elske, holde af eller være ven med visdom/viden. På nygræsk betyder “ο φίλος μου” (o filos mu) “min ven” - et udtryk man hurtigt kan komme til at lære i Grækenland, sådan a la “mio amigo” andre steder ved Middelhavet. Aristoteles gav ordet filosofi en drejning hen imod den moderne betydning af begrebet filosofi. Ordet minder jo en hel del om filologi fra græsk philologia (φιλολογία) 'kærlighed til ord', af philo- 'dyrker, kender, elsker af noget' og afledning af logos 'ord, tanke, fornuft'. Vi har en lang række ord der ender på -logi eller -log, afledt af græske ord. Biologi, læren om det levende. Geologi, læren om jorden. Zoologi, læren om dyr. Astrologi, læren om stjerner. Og så videre.
(St. Sofie kirke i Sofia, Bulgarien)

Selv om (Agia) Sofia i andre kulturer er blevet tilbedt som en gudinde blev Agia Sofia i den tidlige katolske og ortodokse kristendom et udtryk for forståelse af Helligånden. I den første græske oversættelse af det hebraiske gamle testamente til græsk (septuaginta) blev det (ofte forekommende) hebraiske חכמות Ḥokmot oversat til sofia (σοφία).

Er det så mærkeligt, at man når man beskæftiger sig med ældre sprog og ordenes historiske udvikling såre let kommer til at blive en lille smule filosofisk? I dag var jeg meget nær ved at komme til at skrive en masse filosofiske betragtninger om filosofi, men jeg har viseligt alvorligt forsøgt at holde mig til filologien (som sagt videnskaben om ældre sprog og ordenes historiske udvikling).

No comments:

Post a Comment