Tuesday, 23 October 2012

Otium


Jeg nyder skam mit otium, men synes ikke rigtig at ordet dækker indholdet. Otium kommer af det latinske ord otium, der betyder ”lediggang”. Og jeg synes helt bestemt ikke at min pensionisttilværelse hidtil har været en lediggang – heldigvis da, for lediggang siges at være roden til alt ondt. En Otis elevator står da heller ikke stille, vel. Nej jeg ligger (endnu ikke) på den lamme side, selv om det undertiden vel nok kan ske, at jeg springer op som en løve og falder ned som et lam. Nu bor jeg naturligvis heller ikke ved Lammefjorden, vel.

Oprindeligt var ideen med ”otium” at trække sig tilbage fra ”negotium”, den daglige trummerum, for at hellige sig aktiviteter, der i datiden betragtedes som artistisk værdifulde eller oplysende (såsom at skrive og filosofere). Og der mener jeg da, at jeg stadig kan være med.

Ja trummerum betyder naturligvis ”tomrum” - en tid, der virker tom, med trivielle gøremål. Og ”negotium” kommer af ”neg” (ikke) + ”otium” (lediggang). I det gamle Rom var ”negotium” efter sigende det man gjorde i statens tjeneste (arbejde var et nødvendigt onde), medens ”otium” var det man gjorde privat (i fritiden) – altså nærmest fritidsaktiviteter.

En eller anden fyr der hed Ennius brugte omkring 190 før vor tidsregning udtrykket ” otium negotiosum” om den fritid, hvor man kan gøre hvad man vil (dyrke fritidsinteresser), og udtrykket ”otium otiosum” om ufrugtbar ørkesløs fritid. (Det skal dog indrømmes, at man dengang vist ikke sådan bare kunne gå af på pension). I øvrigt er de engelske ord ”negotiate” (forhandle) og ”negotiation” (forhandling) naturligvis også i familie med ”negotium”, det drejer sig jo om at handle i modsætning til intet at gøre.

Nå men bortset fra det nyder jeg skam min otium negotiosum! Eller for at blive ved latinen ”otium cum dignitate” (hvile med værdighed). Så sig mig bare ”Scio te negotiosum esse” (jeg ved, at du er beskæftiget).

No comments:

Post a Comment