Thursday, 22 September 2011

Store bededag

(Delt på Facebook den 20. maj 2011)

Hernede i Belgien har vi ingen Store Bededag. Det er et rent dansk anliggende. I gamle dage havde man i Danmark sneget en masse bededage ind så man i fred kunne sidde på kroer og beværtninger og drikke brændevin.

Store Bededag blev indført af biskoppen over Sjælland og stadfæstet ved kongelig forordning i 1686, så man hurtigt kunne få fjernet de selvbestaltede bededage og de uvorne hoveriarbejdere kunne komme tilbage, der hvor de gjorde bedst gavn – til markarbejdet!

Den falder på den fjerde fredag efter påske.

I Tyskland har den protestantiske kirke haft en lignende dag, nemlig ”Buss- und Bettag” altså bods- og bededag. Den falder normalt på den tredje onsdag i november. Siden 1995 er det ikke længere nogen officiel tysk feriedag. I Bayern er det dog stadig en skolefridag.

I Schweiz har man en ”Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag”, som ofte blot kaldes ”Bettag”, altså bededag. Det er en helligdag for alle kristne kirkesamfund samt det israelske kulturfællesskab i Schweiz. Den fejres nu som fælles økumenisk helligdag i det meste af Schweiz den tredje søndag i September, og giver altså ikke nogen ekstra feriedag.

No comments:

Post a Comment