Thursday, 22 September 2011

Den lille Katekismus

(Delt på Facebook den 17. juni 2011)

Jeg havde en gang en lille bog, der hed ”Den Lille Katekismus”. Den havde hverken med katte eller mus at gøre. Den skulle gøre det forståeligt for os små rollinger, hvad man forstår ved ” Du må ikke bedrive hor” og den slags. Det hørte i min skoletid åbenbart til det man kalder børnelærdom. Ligesom salmevers. Som for eksempel af Nikolaj Fredrik Severin … - Severin! Kender du måske nogen der hedder Severin? Det er nok kun psalmedigtere der har den slags fornavne. Undskyld, nu kom jeg helt bort fra min katekismus.

Luthers lille Katekismus var gennem tre århundreder - det 17., 18. og 19. - fast læsestof for alle, der overhovedet kunne læse. I det 20. århundrede gik kendskabet til katekismen ned ad bakke, og i dag er der muligvis ikke mange, der overhoveder ved, hvad en katekismus er. Men da jeg var dreng …. Først og fremmest udlagde bogen det, Luther kaldte troens hovedstykker: De ti bud, trosbekendelsen og fadervor. Da jeg gik i skole hed det syvende bud som sagt ” Du må ikke bedrive hor” - i nyere bibeloversættelser står der vel at mærke: ”Du må ikke bryde et ægteskab”. Ja tiderne og sproget og (sæderne) ændrer sig.

Oprindeligt var katekismus betegnelsen for mundtlig kristendomsundervisning forud for den kristne (voksen)dåb, og ordet er da også faktisk afledt af latin catechizare, videre af græsk κατηχίζειν

(katechizein) 'give undervisning'.

Luthers lille Katekismus fortjener måske en plads i Guinness Rekordbog som den, i tidens løb, mest læste bog i Danmark.

No comments:

Post a Comment