Thursday, 22 September 2011

Havet omkring Danmark

(Delt på Facebook den 3. september 2011)

For godt og vel en uge siden var kronprinsen og jeg lige en lille smut til oceanariet i Hirtshals for at lære lidt mere om havet omkring Danmark. Det der med ocean er dog nok lidt højt grebet, for strengt taget er havet omkring Danmark vel ikke stort andet end et par søer – Nordsøen og Østersøen. Kig engang på Danmarkskortet og se, hvor mange have du kan finde. Det er svært, for der står Kattegat, Skagerak, Nordsøen og Østersøen, medens Vesterhavet næppe er nævnt.

Det står sløjt til med de hav-navne selv om hav dog er et godt nordisk ord. Hav betyder egentlig ”noget der hæver sig”, altså ”den høje sø” (jo tak, den har jeg oplevet). Ordet hav har (sammen med sø) fortrængt det indoeuropæiske ord for hav, som lever videre på latin med ”mare”. På oldnordisk var det ”marr” og det går igen i en lang række europæiske sprog, som for eksempel tysk ”Meer”, der dog er kommet til at betyde sø, og på frisisk og hollandsk ”meer”.

Og lad mig nu vende tilbage til Mare Frisicum eller Oceanum Frisicum, som Nordsøen tidligere kaldtes på latin. For friserne lå Nordzee (”Nordhavet”) mod nord og Zuiderzee (”Sydhavet”) mod syd – så enkelt er det. Zuiderzee er siden blevet delvis tørlagt af hollænderne og kendes nu bedre under navnet Ijsselmeer. Hansestæderne fik navnet Nordsøen udbredt til resten af Europa, som for eksempel til engelsk ”North Sea”.

Hanseforbundet og Hollænderne har også givet navn til Kattegat. Gat betyder på hollandsk og plattysk ”hul”, og kat kan du så nok gætte dig til. Kaptajnerne på skibe fra Hansestæderne og senere også fra Holland anså farvandet for vanskeligt at besejle på grund af de mange grunde og snævre passager. Kaptajnerne sagde derfor, at farvandet var snævert som et kattehul, hvilket også talrige gamle skibsvrag minder om.

Ordet Skagerrak er lidt mere dansk, idet det første led ”skager” er en dannelse til et naturnavn, som senere har givet navn til Skagen, der betyder 'spids terrænformation'. Det sidste led er det hollandske ord ”rak”, der betyder 'lige farvand'. Navnets betydning er således "Det lige farvand ved Skagen".

Og så til Østersøen. Lad mig der vende tilbage til Snorres Heimskringla. som blev skrevet omkring 1220 af den islandske digter Snorre Sturlason. Heri kaldes Østersøen for ”Eystrasalt”, altså ”Østersalt”. Dette blev omkring år 1300 så til ”Østrahaf” og altså Østerhavet. Østersøen var på ældre nydansk et modstykke til ”Vestersøen”, nu måske bedre kendt som Vesterhavet.

Må jeg beskedent foreslå at omdøbe vore fire have til Vesterhavet, Østerhavet, Skagenshavet og Læsøhavet.

Hav en fortsat god dag, der hæver sig over gennemsnittet.

No comments:

Post a Comment