Thursday, 22 September 2011

Jeg viger uden om

(Delt på Facebook den 21. juni 2011)

Hist, hvor vejen slår en bugt,

Ligger der en vig så smukt

Og så må jeg vel vige uden om. At vige uden om er at bugte sig lidt, at tage en lille bugt. En lille bugt er en vig. Er en vig så mere vigtig end en bugt. Nej vel, for vigtig burde måske snarere hedde vægtig. Når jeg viger uden om er det vel fordi jeg er veg. På de andre nordiske sprog staver de det vik i stedet for vig, og det er næppe for at vigte sig. Nogle påstår, at ordet viking stammer fra (de andre nordiske sprogs – eller var det oldnordisk) vik, og en viking kunne så være en der gik i land i en vig, eller kom fra en vig (eller fjord), eller måske foretrak at bo i en vig - havde slået lejr i en vig inden togtet gik videre?. Det er jeg personlig ikke helt sikker på, men når det kommer til Vigerslev Kro, er jeg helt sikker. Den har hverken noget med vig eller vige at gøre, bortset fra at den vist nok er veget for tidens tand.

Nej er du helt tosset? Vig er da en stationsby på Sjælland. Den kan man efter nogles beskedne mening dog bedst undvige, når de holder deres festival. En regel der kan fraviges, hvis man har en afvigende smag.

No comments:

Post a Comment