Friday, 21 September 2012

Planen


Jeg har en plan. Jeg vil være noget. Hvad kan jeg blive? Jeg kan ikke blive Danmarks første kvindelige statsminister. Ikke alene er det for sent, men jeg er ikke en kvinde. Man skal være noget for at kunne blive noget. Som regel da. For at blive fru statsminister Nielsen er det nok, at manden er noget. For at blive statsminister fru Nielsen skal man selv være noget (blandt andet kvinde). Ordenes orden er ikke ligegyldig. For at kunne være skal man være. Men jeg er da. Jeg tænker, altså er jeg, sagde Descartes. Han var en af dem der var noget. Jeg vil også være noget. Arbejdsmarkedet er sådan indrettet, at man kun kan få et job, hvis man har erfaring, og man kan kun få erfaring, hvis man har et job. Men nu er det ikke arbejde jeg er ude efter. Og jeg har da erfaring. Jeg vil bare være noget. Ikke noget ved musikken, for jeg er ikke musikalsk. Jeg har en plan! Sagde Egon. Planer ender dog ikke altid lige godt.

Jeg vil være noget. At være eller ikke være, det er Spørgsmålet, sagde Hamlet. Er der måske noget symbolsk i at at være er uregelmæssigt? jeg mener et uregelmæssigt udsagnsord. På for eksempel arabisk og hebraisk er “at være” regelmæssigt. Måske burde jeg have været araber for at kunne være noget? Regelmæssigt altså. Før i tiden havde de fleste danske udsagnsord en stærk bøjning i datid. Man ville for eksempel sige “Jeg grov min have” (i dag: gravede). Men i en lang periode har der været en udvikling eller forenkling i sproget mod større systematik, og derfor er mange af de uregelmæssige datidsformer ved at forsvinde. I dag siger man “jeg frøs”, men måske vil det om nogle generationer blive til “jeg frysede” eller eventuelt blot “fryste”. (Hedder det nu gøs eller gyste?) De ord, som holder bedst stand, er dem, der bruges oftest. Og “at være” er nok et af de allerhyppigste ord. Der er altså åbenbart noget hyppigt, men uregelmæssigt i “at være”. Alle folk er åbenbart et eller andet, selv om det er uregelmæssigt. Er det måske for meget forlangt at ville være noget?

Måske må jeg tage til takke med at være pensionist, og det er da heller ikke så ringe endda, men …
jeg har en plan

No comments:

Post a Comment