Thursday, 23 August 2012

pH (stoph til ephtertanke)


På dansk udtales ph som f bortset fra i ophør, kamphane, kæphest og hyphest, som enkelte undtagelser der bekræfter reglen – vi kan da ikke have hyphest til at rime på byfest, vel. Mange af disse ph-ord er af græsk oprindelse, og skyldes at man af en eller anden mærkelig historisk grund omskriver det græske bogstav ϕ (phi eller fi) med ph selv om det altså (også på moderne græsk) udtales som f. Tænk, at der skal to danske bogstaver til at erstatte ét græsk bogstav. I vore dages sparetider burde man absolut ændre alle disse ph-er til f-er, det ville spare både tid, papir og kræfter, og ikke mindst gøre livet langt lettere for de stakkels skoleelever, hvoraf en del allerede i forvejen er plaget med staveproblemer.

Et interessant ord er phthalat (phthalater hedder på nygræsk φθαλικός εστέρας), et nyt kemisk ord fra midten af det nittende århundrede, hvem kan nu stave til det uden at ty til en ordbog, og jeg er ikke sikker på at jeg selv kan udtale det rigtigt (jeg har i øvrigt set, at mange staver det ftalat, som det dog ikke er særlig meget lettere at udtale). Jeg tror phthalater er noget der helst ikke må være for meget af i plastlegetøj, det er nemlig hormonforstyrrende stoffer, og fra efteråret (2012) bliver det heldigvis forbudt at anvende phthalater i produkter i Danmark. Her har vi både et græsk ph (phi - ϕ) og et græsk th (theta - θ). Men lad nu være med udtale en thybo som zybo. Og lad os nu absolut ikke gå den modsatte vej og skrive philur i stedet for filur, nej væk med alle de ph'er og th'er.

Bemærk i øvrigt at pH ikke udtales som ”ef” men som ”pehå”. pH er et udtryk for hvor sur man er.

Parentesen er hermed ophævet – undskyld ofævet ;-)

No comments:

Post a Comment