Sunday, 26 August 2012

Fagre gamle Verden


En sarkofag er en stenkiste, der indeholder et lig. Er lig der ligger i sarkofager så faglig? Og er selve stenkisten et geofag, for sten har da noget med geologi at gøre. Sarkofag var nemlig oprindeligt betegnelsen på den sten, som sarkofagen var lavet af. Sarkofag kommer fra græsk sarkophagos 'kødædende', ikke fordi kisten indeholdt lig, men fordi den stenart der anvendtes til kisten hurtigt opløste kødet, så der kun blev skelettet tilbage. (Nuvel, jeg må vel hellere tilstå, at det måske er en myte, at sarkofager oprindeligt var lavet af en speciel slags kalksten, som kunne opløse kroppen på 40 dage.) Det græske ord sarx (σάρξ) betyder "kød", og phagein (φαγεῖν) ”at spise”. Fag i den betydning findes i flere fremmedord, navnlig inden for fysiologi (et biofag), som for eksempel ordene bakteriofag virus som angriber og eventuelt overfører nukleinsyre til bakterier; mikrofag – celle i blodet der kan optage og uskadeliggøre bakterier og andre fremmedlegemer der trænger ind i en organisme – altså celle der spiser mikroorganismer; makrofag - celle der kan optage og fjerne dødt eller beskadiget væv i en organisme, og som sidder i kroppens forskellige væv - altså celle, der spiser større ting end mikroorganismer. (Der er åbenbart tale om forskellige fagorganisationer).

På nygræsk hedder kødædende i øvrigt stadig sarkofagos, således hedder kødædende planter for eksempel σαρκοφάγα φυτά (sarkofaga fita). Fita, fyta, fyton eller phytos kender vi blandt andet fra fytoplankton. Det vil sige planteplankton – små alger, der lever i de øverste vandlag.

Fagot er et musikinstrument, der spiser … øh … noder. Nej, bortset fra at det kommer fra italiensk fagotto (ikke at forveksle med faggotto, for det er en helt anden historie!), er oprindelsen mig bekendt ukendt.

Jo, sproget smiler skam fagert.

No comments:

Post a Comment