Wednesday, 22 August 2012

Bagdele


Bagdele

Ja man undrer sig jo konstant over, hvorfor man skal tænke sig om for at erindre, at det modsatte af fordele er ulemper – et såkaldt antonym. Hvorfor kan man ikke bare kalde det efterdele, eller hvad mange faktisk ofte (halvt) spøgende siger, nemlig bagdele, men der er jo nu engang en hale ved at kalde en ulempe for en bagdel. Der må du rende mig i den nederste del af ryggen.

På nederlandsk kan man det der. En fordel hedder ”voordeel” og det modsatte er ”nadeel”. Så enkelt kan det gøres. Og os der ellers har lært så meget fra tysk! Også der har man Voorteile und Nachteile (nej, ikke Hinterteile!) – hvorfor kan vi så ikke?

På engelsk kan man klare sig ved at skubbe en forstavelse ind. Fordel = ”advantage” og ulempe = ”disadvantage”. Nu kunne vi jo prøve at gøre det samme med ulempe. Lad mig dog fare med lempe, for selv om vi nok har ordet ”lempe” betyder det jo ikke ”fordel”, så den løsning må jeg nok lade være med at forulempe jer med.

Sjovt nok kan vi gøre det ved favorabel (altså fordelagtig) hvor det modsatte er ufavorabel (det vil sige ufordelagtig). Ja ufavorabel kan vi godt kalde ufordelagtig, men ikke ulempelig. Kunne jeg have klaret mig med antonymerne ”gunstig” og ”ugunstig”. Hvis vi nu kaldte en fordel for en ”gunstighed” kunne vi så komme frem til en ”ugunstighed”? Her protesterer min stavekontrol, men min stavekontrolsordbog skal vel ikke bestemme alt hvad jeg skriver!

Nu er ulempe i øvrigt ikke det eneste antonym til fordel. Vi kan også tale om ”fordele og mangler” ved noget. Det modsatte af en mangel er altså åbenbart en fordel – og altså ikke en ”umangel” . Er det danske sprog måske somme tider lidt mangelfuldt? Nej, jeg har vist ikke rigtig styr på det der! Der er nok noget der mankerer. Det må på min mankoliste. Manko er åbenbart et fremmedord. En manko er noget der mangler. Manko kommer fra latin ”mancus”, der betyder mangelfuld eller defekt. Er perfekt et antonym for defekt? Er det en fordel at være perfekt og en ulempe at være defekt, og har det overhovedet nogen effekt. Nu må jeg måske hellere stoppe inden der kommer for meget latin ind i det her.

Hvorom alting er så har vi dog indirekte fået ordene synonym og antonym fra græsk. Antonym fra anti (αντι – imod) og nym fra onoma (oνoµα – navn) det vil sige noget med det modsatte navn (modsat betydning). Synonym fra syn (συν – sammen) og nym. Det vil altså sige noget med det samme navn (samme betydning). Og nu hvor vi er ved -nym, har vi da også andre (fremmed)ord, der ender på -nym som for eksempel toponym (stednavn) – græsk topos betyder sted. Pseudonym, akronym, eponym, homonym og patronym er enkelte andre.

Og så skulle jeg måske lige slutte af med en forfjerding og en bagfjerding, for se de befinder sig i det mindste i hver sin ende.

No comments:

Post a Comment