Sunday, 8 July 2012

Hvad er gammen?

At rejse sammen er ifølge en kendt sølvbryllupssang gammen. Men hvad er egentlig ”gammen”? Det er jo da om jeg så må sige et ret gammeldags udtryk, bortset fra i det faste udtryk fryd og gammen. Hvis man kan lide at spille ”Back Gammon” kan man måske se en vis sammenhæng. Hovsa, der kom jeg vist på afveje, for jeg vil nødig til at diskutere hvad det engelske ord ”gammon” i dag betyder. Her er nogle ”ordbogsforslag”: yderlår, røgeskinke, snak, sludder, humbug, svindel, vule. Nu må jeg vel nok hellere erkende at nogle af de kulinariske betydninger er i familie med det franske ord for skinke, nemlig ”jambon”.

Ordet ”gammen” er i sig selv meget gammelt, det kommer faktisk af det oldnordiske ord ”gaman”. Den germanske rod er muligvis gem- eller gam- som var noget med at hoppe eller springe. Derfra kom gaman på for eksempel oldhøjtysk og oldengelsk (gamen) til at betyde noget i retning af spil, sport, leg eller morskab.

Jeg synes sådan set, at det er morsomt, at det moderne engelske ord ”game” som vi kender det fra ”Olympic Games” (olympiske lege) og ”computer game” (computerspil) også kan betyde jagtdyr (vildt, fangstdyr). Dette stammer helt til bage til det trettende århundrede, hvor det blev en sport at jage på vilde dyr. ”Game” var ikke længere blot sporten at jagte dyrene, men selve dyrene var nu også ”game”.

Og hvad betyder så gammen i dag, vel nok sådan noget som glæde, fryd, morskab,
fornøjelse og muligvis også skæmt og spøg.

Og må jeg så lige slutte med at citere første vers af Grundtvigs ”Guddommelige Tvillinger”

Guddommelige Tvillinger,
Som deelde Sorg og Gammen,
I Himmerig og Helvede,
Kun for at blive sammen!
Er Skygger I af ingen Ting,
Kun Spindel-Væv af Løgne,
Hvi flagred I saa vidt omkring,
Alt Millioner Døgne?
Hvi staae I end saa glimrende
For Millioners Øine?

Nå ja, og ”backgammon” betyder vel så egentlig ”baglæns morskab” - fordi man undertiden tvinges til at flytte brikkerne baglæns. I hvert fald mener de kloge, at det kommer fra ”back” (tilbage”) + middelengelsk og oldengelsk ”gamen” (morskab). (”Probably from back + Middle English, Old English gamen (“amusement”)”) - og hermed ender vinderen så i fryd og gammen.

No comments:

Post a Comment