Thursday, 26 July 2012

Mobning

Jeg blev heldigvis ikke mobbet som barn. Dengang var der nemlig slet ikke noget der hed ”at mobbe” - på dansk i hvert fald. Ordet kom først ind i dansk i 1972 eller deromkring fra det engelske mob. Selve ordet går dog tilbage til det latinske udtryk ”mobile vulgus”, det vil nærmest sige pøblen. Ja egentlig betyder ”mobile vulgus” sådan noget i retning af ''letbevægelig skare”, for mobning kan vel stadig bedst beskrives som gruppevold (og vulgært er det helt bestemt også). Pøbel kommer fra latin populus, og det har vi fået via fransk peuple, men vi kender det jo også fra det engelske people, for slet ikke at tale om det populære ord populært. Og så er det i øvrigt ret sandsynligt at vi fik ordet via tysk, hvor ordet Pöbel allerede blev anvendt i middelalderen om mindre kultiverede mennesker. Jeg tror dog nok, at den franske revolution i 1789 i høj grad har påvirket vores brug af ordet pøbel, og herunder begrebet pøbelvælde, der i øvrigt på engelsk hedder ”mob rule”.

Pøbel hed på oldgræsk oklos (όχλος) og deraf har vi fået fremmedordet oklokrati, som altså betyder pøbelvælde. Ja ordet forekom nu ikke i min gamle slidte røde fremmedordbog fra 1974, men det er da med i Gyldendals Åbne Encyklopædi. Det er dannet på samme måde som demokrati, hvor det er folket (demos - δῆμος) der styrer. Kratos (κράτος) betyder egentlig magt, og det er således et spørgsmål om hvem der besidder magten. Der er flere af den slags ord, der ender på -krati, for eksempel teokrati, autokrati (enevælde), teknokrati, oligokrati (ca. mindretalstyre) og så videre.

Navneordet vælde betyder i øvrigt også magt. Det kommer fra oldnordisk veldi 'magt, magtområde', middelnedertysk/plattysk (ge)welde. Det er i familie med ordet 'vold', jævnfør gruppevold.

Navneordet en mob anvendes åbenbart ikke længere pa dansk, men er da tidligere blevet anvendt af for eksempel Drachmann og Brandes. Det har åbenbart overlevet på norsk (bokmål): ”under den franske revolusjonen angrep mobben slottet og tvang kongen og dronningen til å flykte”. Og så hedder det i øvrigt ”en mobb” med dobbelt-b, på norsk altså.

Også på svensk eksisterer navneordet ”mobb”. Ordet "mobb" betyder "den föränderliga, opålitliga hopen" och att mobba betyder följaktligen att "pöbla" eller "bråka i gäng eller grupper". - Er det ikke et herligt udtryk ”at pøble”. Måske var det en idé at tale om at pøble i stedet for at mobbe. Jeg stiller hermed denne idé til sprogfornyelse til fri rådighed.

No comments:

Post a Comment