Sunday, 22 July 2012

Ignorance

Jeg må da vist hellere også behandle nogle ord, som vi ikke har fået fra plattysk. En del ord har vi for eksempel fået fra græsk, men mange af dem er eller føles som fremmedord. Ikke så mærkeligt har mange af dem med en eller anden vindenskab eller viden at gøre. Lad mig tage selve det græske ord for viden, nemlig γνώση eller γνῶσις.

Oldgræsk gnosis (γνῶσις) er et af de forholdsvis få oldgræske ord, der stadig anvendes på nygræsk, nemlig i formen gnosi (γνώση).

Har du fået stillet en diagnose? Dia (διά) betyder gennem. Det fulde græske ord var diagnosis (διάγνωσις). Lægerne har altså gennem deres viden kunnet bestemme, hvad du fejler.

En prognose er næsten det samme. Det er en forudsigelse, der bygger på den viden man har, altså ens forhåndsviden, som på græsk hed prognosis (πρόγνωση eller πρόγνωσις).

Hvis man ikke har nogen viden er man ignorant, og hvis man vil undgå at vide noget skal man bare ignorere det. Her er s'et blevet til et r. Det er fordi vi har fået ignorere via fransk, hvor det hedder ”ignorer” (fra latin ignorare 'ikke vide, være uvidende om'). Forstavelsen in-, der her er blevet til i- kender vi fra en lang række latinske ord, hvor det nærmest svarer til ikke-. Ignorere hedder på nygræsk αγνοήστε (agnoiste), og så er vi vel nået til fremmedordene agnostiker og agnosticisme. Ordet agnosticisme blev vist nok dannet af Th. H. Huxley i 1869, af græsk agnostos 'ukendt', af a 'uden' og en afledning af gnosis (γνῶσις) 'viden'. Agnosticisme er en filosofisk lære som hævder, at det er umuligt at opnå sikker viden om virkelighedens inderste væsen, herunder især spørgsmålet om Guds eksistens. Det modsatte er naturligvis gnosticisme. Det er en mystisk-religiøs filosofisk retning som blandt andet bygger på forestillingen om at der er en radikal modsætning mellem jordisk og himmelsk, og at nogle få udvalgte ved intuition kan få del i den himmelske verdens hemmelige viden. Denne filosofi opstod i Alexandria samtidig med den tidlige kristendom.

Nu må man naturligvis ikke gå hen og tro, at alle ord med ”-gnos-” eller ”-gnor-” er kommet fra græsk. Jeg vil da for eksempel gerne fremhæve at regnorm (re-gnor-m) ikke har nogen græsk oprindelse, nej regn er skam noget typisk dansk!

No comments:

Post a Comment