Tuesday 24 July 2012

Gammeldansk

Når der nu findes en Nudansk Ordbog findes der vel også en Gammeldansk Ordbog, jeg mener altså sådan en, der beskriver andet end snaps.

Må jeg lige i parentes bemærke, at ordet nudansk faktisk først kom ind i (ny)dansk, da den første udgave af Nudansk Ordbog kom frem i 1953. Ordet blev simpelt opfundet til formålet af denne i øvrigt udmærkede ordbogs ledende redaktør (du må så selv afgøre om udmærket går på ordbog eller redaktør – i gamle dage kønsbestemt som redaktrice, et ord der ikke længere eksisterer på nudansk).

En Gammeldansk Ordbog er på vej. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), der udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag - i bogform og på nettet, arbejder ihærdigt på det. Det vil sige, at Gammeldansk Ordbog der dækker perioden 1100-1515 er under redigering. Der planlægges en hjemmeside med løbende publicering af de redigerede artikler. http://gammeldanskordbog.dk/ .

Jeg vil på dette sted gerne gøre opmærksom på at der er forskel på ”gammeldansk” og ”gammel dansk”, idet Gammel Dansk er en dansk kryddersnaps, med en kraftig og lang bitter smag. Gammel Dansk anvendes især som morgenbitter, og fremstilles af De Danske Spritfabrikker, helt uafhængigt af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Dette blot for at fremhæve, at det ikke er ligegyldigt om man skriver noget i ét eller to ord!

No comments:

Post a Comment