Saturday, 14 July 2012

Hvad er et sprog?

Et sprog er en dialekt med en hær og en flåde, er der blevet sagt. Jeg har selv svært ved at skelne, men hvad europæiske sprog angår må jeg vel regne med, at de sprog der er nævnt i ”Den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog” (Sprogpagten [http://www.sum.dk/Indenrigs/Nationale-mindretal/Sprogpagt.aspx]) er rigtige, ægte sprog. Et sprog, der kalder sig selv ”vort sprog”, fortjener da i hvert fald en omtale. Ifølge sprogpagten er følgende sprog mindretalssprog i Sverige: Finsk. Meänkieli, Samisk, Romani og Jiddisch.

”Meän kieli” betyder ”vort sprog”. Meänkieli er et sprog der tales af omkring 40,000–70,000 mennesker navnlig i Nordsverige. Det er en variant af finsk med en struktur og grammatik, der svarer til finsk, men med et ordforråd som er kraftigt påvirket af svensk. Det er værd at bemærke at både finsk og meänkieli er anerkendt som mindretalssprog i Sverige, og at meänkieli altså her ikke opfattes som en finsk dialekt.

Meänkieli kaldes på dansk også ”tornedalsfinsk” fordi det navnlig (men ikke blot) tales i dalen omkring Torne Älv. Sproget udviklede sig i den del af det finsksprogede Nordkalotten, som forblev en del af Sverige efter Finland blev en del af Rusland i 1809. Fra gammel tid blev navnet meänkieli anvendt af tornedalingerne, for at skelne mellem sproget i Tornedalen ("vores sprog") og almindeligt finsk i Finland. Tornedalsfinsk opstod fordi det, der tidligere var en finsk dialekt i Tornedalen, ikke udviklede sig sammen med det øvrige finske sprog på den anden side af grænsen, der løbende er blevet standardiseret gennem de sidste 200 år. Dermed begyndte tornedalsfinsk at skille sig mere og mere ud fra det standardiserede finske sprog i Finland, både grammatisk og leksikalsk. Desuden har både svensk og samisk haft en stadig større indflydelse på tornedalsfinsk, gennem en målrettet forsvenskningspolitik de sidste hundrede år, hvor svensk var det eneste sprog i skolen.


Og så kom jeg jo lige til at nævne samisk. Er det nu et sprog eller flere sprog – eller flere dialekter? De samiske sprog (eller ”sami ”eller ”Sámigiella”) er en gruppe finsk-ugriske sprog (i den uralske sprogfamilie) som tales af samerne i de nordlige dele af Norge, Sverige, Finland og Kolahalvøen (Rusland). Det blev tidligere kaldt ”lappisk”, lige som man kaldte samerne for ”lapper” (det var samerne ikke særligt glade for!). De samiske sprog der står hinanden fjernest, er indbyrdes uforståelige, mens tilgrænsende dialekter som regel er gensidigt forståelige. De seks største samiske sprog/dialekter har eget skriftsprog Det største samiske sprog er nordsamisk, der tales af ca. 75% af samerne i Norge, Sverige og Finland. Tosprogethed er almindelig. Samisk er officielt sprog i begrænsede områder i Nordnorge og Nordfinland. Det fik officiel status som minoritetssprog i Norge 1992, i Finland 1994 og i Sverige 2000 ved de respektive landes ratificering af Europarådets mindretalskonvention/sprogpagt. Samiske sprog er nærmest beslægtet med de østersøfinske sprog. De østersøfinske sprog tales i den nordøstlige del af Europa og omfatter blandt andet: finsk, karelsk, votisk, estisk, livisk. Ak ja egentlig er der mange flere sprog end man sådan går og tror.

Samisk har i øvrigt lånt os i Norden, og i særdeles norsk og svensk, en række ord. Stednavne af samisk oprindelse omfatter blandt andet Jokkmokk, Kiruna og Kebnekaise i Sverige samt Kautokeino og Karasjokk i Norge.

No comments:

Post a Comment