Friday, 4 May 2012

Supermåne natten efter befrielsesdagen

Vi hitter stadig på nye ord, og alt skal også være super, så en supermåne måtte da komme. Det diskuteres dog vidt og bredt om den fuldmåne, der forhåbentligt (hvis vejret tillader) oplyser den fagre danske morgenhimmel her søndag den 6. maj, kl. 05:35 dansk sommertid, nu også er en rigtig supermåne. Videnskab.dk vægrer sig åbenbart ved at tage ordet supermåne i munden, eller skal jeg måske snarere sige, at de ikke turde skrive det på internettet. De kalder det ”årets fedeste fuldmåne”, og den beskrivelse kan næppe diskuteres.

Det ligger sådan, at månens kredsløb omkring jorden ikke er helt cirkelrundt, men med god tilnærmelse ellipseformet. Månens afstand til Jorden er i gennemsnit ca. 384.400 km, men afstanden til Jorden varierer med ca. 50.000 km.


Tillad mig her at indskyde et par fremmedord, nemlig ”perigæum” og ”apogæum”. Perigæum er via fransk afledt fra de græske ord peri (περὶ), der blandt andet betyder nær, og gaia (Γαῖα), der betyder jord (i mange moderne ord staves det som ”geo”, som i geografi og geologi). Tilsvarende er apogæum via fransk afledt fra de græske ord apo (ἀπό), der betyder fra, og gaia (Γαῖα). Perigæum er altså nær ved jorden og apogæum fjernt fra jorden.

At afstanden til Jorden varierer med ca. 50.000 km betyder en forskel på Månens tilsyneladende størrelse på himlen på ca. 15 procent og en forskel i lysstyrke på mere end 30 procent. Men det er nu ikke til at se det, selv om man også lige ved det – for man kan jo ikke se de to slags måner på himlen samtidig og har derfor ikke noget direkte sammenligningsgrundlag.

Månen er ikke helt i perigæum, den femte maj (befrielsesdagen), men det er ikke desto mindre den ”største” fuldmåne vi får at se i år. Månens afstand til Jorden vil nemlig være den mindste i hele 2012. Em fuldmåne, når månen er i perigæum (eller "så godt som" i perigræum), er en supermåne.


Husk at stå tidligt op ;)

PS: Den Danske Ordborg definerer "supermåne" som: "fuldmåne eller nymåne der indtræffer når Månens afstand til Jorden er nær det minimale" og skriver at ordet er kendt (på dansk) siden 2011.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet, havde vi supermåne i årene 1955, 1974 og 1992. Næste gang vi igen får supermåne er i år 2029 - men det er så naturligvis et spørgsmål om, hvor snævert man definerer begrebet :)

No comments:

Post a Comment