Saturday, 16 June 2012

Søen

På Fyn lå der er sø, åh så dejlig en sø. Ved søen opstod der en by, ret fantasiløst kaldte man byen ved søen for Søby. Ved Søby lå der rent faktisk en sø, så hvad skulle man dog kalde den? Hvad for eksempel med Søby Sø. Så byggedes der en gård ved denne sø, en flot herregård, og den kom traditionen tro, da den jo lå ved Søby Sø, til at hedde Søbysøgård, sikken dog et flot navn. Men vi er ikke færdige endnu, for ved Søbysøgård lå der en sø, egentlig oprindelig Søby Sø, men den måtte nu naturligvis undergå en navneforandring, så den kom til at hedde Søbysøgård Sø. - ”Ordnung muß sein” (dvs. der skal være styr på tingene)! Og søen var så sø' så sø' ;)

Søbysøgård har haft en lang historie som herregård, men senere kom der en husholdningsskole på godset. Staten købte i 1933 godset, og brugte det til ungdomsfængsel frem til 1973. I dag er Statsfængslet på Søbysøgård et åbent statsfængsel. Er fængslet mon straffen for den fantasiløse navngivning? En fængselstraf! Forhåbentlig ligger søen der dog endnu – hvad var det nu den hed?

Søen ved gården, gården ved søen, søen ved byen, byen ved søen, søen ligger …

No comments:

Post a Comment