Saturday, 31 March 2012

Dalstrøg eller én på kuplen

Kan en dal både bue op ad og ned ad? Dal er under alle omstændigheder et meget gammelt ord. Således forekommer det i formen ”dol” i et par meget fremmede sprog (slavisk og keltisk) som russisk (дол, der betyder dal) og walisisk (hvor det nærmest betyder lavning). Ordet dal er knyttet til en meget gammel rod med betydningen 'hvælving, hulning, fordybning'. Dertil mit indledende spørgsmål, for en hvælving kan vel bue op ad?

En kuppel gør det i hvert fald! En udbredt gravtype i den mykenske kultur i Grækenlands bronzealder var kuppelgrave. Kuppelgrave har en lang korridor, der fører til et kuppelrum med falsk hvælv. Her skete gravlæggelsen, og oven over blev der lagt en jordhøj. En sådan kuppelgrav kaldes en tholos efter det græske ord tholos (θόλος) der betyder kuppel. Dem der har studeret arkæologi (for slet ikke at tale om planetarisk geologi eller astrogeologi) kender måske også dette ord i den latinske form, tholus, der stadig betyder kuppel.

Er du mere til lægelatin kender du måske ordet oftalmologi. Oftalmologi er det medicinske speciale, der beskæftiger sig med øjensygdomme. Det græske ord ophthalmos (ὀφθαλμός) betyder øje - det vil sige den egentlige betydning var øjehvælving - hvormed vi er tilbage ved hvælvingen.

Jeg må hellere lige nævne et par ord vi har afledt af dal.
”Dæl” er en ”lille dal” selv om jeg egentlig synes at mine fedtdæller (også stavet fedtdeller) er rimelig store!
Og så er der ordet dole, som nu kun bruges i dialekt, og som er et grænseskel (for enge, marker, klitter og lignende.), som oftest bestående af opskårne græstørv, og som i forskellige tyske former betød ”lille grube”, afvandingsgrøft, rende eller den slags fordybninger.
Nå ja og så må vi måske heller ikke glemme ”kruseduller” - det vil sige krusede eller krøllede doler/doller.

Jeg kan nu altså godt lide at vende lidt op og ned på det hele :)

No comments:

Post a Comment