Saturday, 10 March 2012

Jeg har en høne at plukke med dig!

Jeg har en høne at plukke med udtrykket ”jeg har en høne at plukke med dig”. Hvad har den stakkels høne dog gjort? Hvor kommer dette mærkelige udtryk fra. Der er meget der er lidt uklart. Der skal lige plukkes et par fjer mere før vi har afsløret alle detaljer og er nået ind til sagens kerne. Jeg må støtte mig en del til gætterier, da ingen åbenbart har fået hele sandheden frem.

Mit første gæt er, at vi har lånt udtrykket fra tysk, sandsynligvis nedertysk. Det tilsvarende nedertyske udtryk er: ”wi hebt nog en honeken mit enander to plukken”, hvilket på højtysk bliver til: ”mit Ihnen habe ich ein Hühnchen zu rupfen”. Også på norsk (bokmål) er der tale om en høne: ”Har ei høne å plukke med deg!”, medens svenskerne hellere vil lade en gås være uplukket: ”jag har en gås oplockad med dej!”.

Selv om det gængse engelske udtryk er ”I have a bone to pick with you” kan man dog også sige "I have a crow to pluck with you" (måske navnlig i Irland?) - altså jeg har en krage at plukke med dig.

Det væsentlige er således ikke om det er en høne eller gås eller krage, men det at man møjsommeligt plukker hver eneste lille fjer væk til hele fuglen er nøgen og alt er afklaret. Det samme ligger der vel i ”I have a bone to pick with you”. Hver eneste lille kødstump skal fjernes, så der kun er den rene knogle tilbage.

Et par gængse nederlandske udtryk tyder på det samme. ”Ik heb een eitje met jou te pellen” = Jeg har et æg at pille med dig. Og ”Ik heb een appeltje met jou te schillen” = jeg har et æble at skrælle med dig”. Det betyder vel, at vi skal have fjernet alt det ydre, så der kun er sagens kerne tilbage.

Nogle har tænkt, at det måske handler om at ryge i totterne på hinanden, at ville rive hårene (fjerene) af den anden, som man er vred på, og det er blevet til en stakkels høne, gås eller krage, man vil plukke som en symbolsk hævnhandling over fjenden.

Jeg tror derimod, at det drejer sig om, meget møjsommeligt, i et nært samarbejde, fjer for fjer, at få fjernet alle de små (måske ubetydelige) detaljer som man er uenige om, for at nå ind til selve indholdet (kroppen, kernen, det spiselige, det væsentlige). Det som betyder noget, og som i sagens grund ikke (længere) kan diskuteres.

"Jeg har en høne at plukke med dig" antyder, at der er et uafklaret problem, og så er der vel ikke noget forkert i at plukke videre, til problemet er afklaret, og man er fulstændig enige.

Du indbydes hermed hjerteligt til at plukke en lille høne med mig ;-) (Det må også gerne være en kylling!)

No comments:

Post a Comment