Wednesday, 21 March 2012

I dag (21. marts 2012) er det novruz

Novruz er et persisk ord for 'ny dag' ("no" (ny) og "ruz" (dag)). Det er det iranske nytår, som falder på forårsjævndøgn. Novruz er den første dag i den iranske solkalender (Solar Hejri eller jalali kalenderen). Højtideligholdelsen af det nye års og forårets komme, det vil sige novruz, kan spores mindst tre tusinde år tilbage. I sin tid troede man, at de afdødes ånder vendte tilbage til deres hjem på novruz. Det er derfor bare med at holde huset rent og maden klar på det nøjagtige klokkeslet.

Perserne har gennem hele deres kendte historie været optaget af at have et godt kalendersystem. De var blandt de første kulturer som tog en solkalender i brug frem for en månekalender.

Den 21. februar 1911 vedtog det andet persiske parlament at bruge solår og solmåneder (12 om året) i officielle sammenhænge. Den 31. marts 1925 blev kalenderen sådan som den nu er udformet indført ved lov af samme parlament. Loven stipulerer at man bruger den islamiske æra, med start i 622 (året Muhammed rejste fra Mekka til Medina), at første forårsdag er årets første dag (novruz), samt antal måneder (12) og antal dage i hver måned. Lige som vi tidligere brugte A.D. eller Anno Domini, det vil sige herrens år, om for eksempel 2012 A.D., således bruges A.P. eller Anno Persico ved persiske år.

Afghanistan tog kalenderen i brug i 1957.

I parentes bemærket finder den jødiske Purim-fest sandsynligvis sin oprindelse i det persiske nytår. Selv om dette er en helt anden (og sagnomspunden historie) går Purim (pur betyder lodtrækning) dog tilbage til jødernes tvungne ophold i det persiske Babylon omkring år 400 før vor tidsregning. Angiveligt til en dag, hvor jøderne blev reddet fra udslettelse.

No comments:

Post a Comment