Friday, 30 March 2012

Jøde, israelit, israeler eller semit

Er det rimeligt, at en høne, der er født og opvokset på Sjælland, kaldes en italiener. Og hvad med at kalde en hest, der er født og opvokset i Vendsyssel for en belgier. Indrøm det bare – vi har somme tider lidt problemer med geografien.

Men lad os nu gå tilbage til et meget forenklet verdensbillede fra middelalderen.

Noa havde tre sønner, Sem, Kam og Jafet, som sejlede med ham i arken da syndfloden brød ud. De havde hver deres familie med i arken og blev efter syndfloden stamfædre til alle mennesker på jorden. Kams familie befolkede Afrika. Jafets familie befolkede Europa. Og Sems familie befolkede Asien. Fra Sem stammer altså alle semitter.

Semitter var og er arabere, aramæer, babyloniere, kartaginiensere, etiopere, hebræere, fønikere, og i det hele taget alle nuværende og uddøde semitisk-talende folkeslag. Selv om betegnelsen semit ofte (eller vel snarere i særdeleshed) anvendes om jøder, er araber og palæstinensere altså også semitter. Det er derfor lidt besynderligt at antisemitisme er kommet til at betyde jødehad.

Og jøderne da? Lad os igen vende tilbage til det Gamle Testamente. Jakob havde 12 sønner: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issakar, Zebulon, Josef og Benjamin. Herfra opstod Israels tolv stammer. En af disse stammer var altså Judas stamme. Den egentlige, oprindelige betydning af jøde (eller det hebræiske jehudi) var blot ”en person af Juda Stamme” (og senere, for at blive ved geografien, en indbygger i det for længst forgangne kongerige Judæa).

I dag er det dog lidt halvsvært at udtale sig om, hvad en jøde egentlig er. Er en jøde en person, som praktiserer judaismen eller jødedommen, den jødiske religion eller er det noget etnisk, altså et spørgsmål om personens afstamning? Mens mange danskere antager, at jøderne dybest set er en religiøs gruppe, mener jøderne selv, at deres samfund langt mere er baseret på noget etnisk og nationalt end på noget religiøst. Israels premierminister Benjamin Netanyahu betragter åbenlyst jøder som tilhørende en racemæssig gruppe. Da han i februar år 2000 talte til en sammenkomst af næsten tusind jøder i det sydlige Californien, udtalte han, at "Hvis ikke Israel var blevet skabt efter den Anden Verdenskrig, så er jeg sikker på, at den jødiske race ikke ville have overlevet." (Om det så omfatter alle de gamle omtalte tolv stammer skal jeg lade usagt).

Men hvad hedder så en borger i staten Israel – en israeler eller en israelit. Tidligere overrabbiner i København, Marcus Melchior, udtalte sig i 1957 således, jeg er israelit, ikke israeler. Det første er et konfessionelt, det andet et statsborgerligt forhold. Det vil altså sige at han bekendte sig til jødedommen (som israelit eller ”jøde”) men ikke var israelsk statsborger (israeler).

Og ordet ”israel” da? Her må vi atter tilbage til det Gamle Testamente, nemlig til ham Jakob der havde tolv sønner. Navnet stammer nemlig fra et vers i Første Mosebog 32,28, hvor patriarken Jakob bliver navngivet Israel (på hebræisk: Yisrael - på oldgræsk: Ἰσραήλ) efter en vellykket kamp med en af Guds engle. Specialisterne er ikke helt enige om navnets betydning. Nogle mener, at navnet kommer fra udsagnsordet sarar ("at herske, blive stærk, have autoritet over"), og ifølge dem betyder navnet "Gud hersker" eller "Gud dømmer". Andre mulige tydninger er "Guds prins" eller "Gud kæmper/strider". Helt fraset navnets præcise betydning er den gamle bibelske nation efter Jakob blev kaldt "Barn af Israel" eller "israelitter".

Og nu hvor jeg er i gang, måske lige et par ord om zionismen, det vil sige den verdensomspændende politiske bevægelse, der blev grundlagt i 1897 af Theodor Herzl, en bevægelse som arbejdede for en selvstændig jødisk stat, og som siden Israels oprettelse i 1948 bl.a. har støttet den jødiske indvandring til landet. Ordet er afledt af Zion, som oprindeligt var navnet på en bakketop og en borg i Jerusalem, men senere blev brugt om hele byen. Oprindelsen af selve ordet 'zion' fortaber sig i det uvisse, selv om jeg har set flere gode ”gætterier”.

Hvorom alting er så er nok såvel semitter som israelere og israelitter alle jyder, eller skulle jeg sige jøder, for Vorherre.

No comments:

Post a Comment