Tuesday, 13 November 2012

Hvor kan man være DŮM?

De sidste par dage her i Prag er jeg flere gange stødt på ordet dům eller DŮM. Nu har det ganske givet ikke noget med dum at gøre, men hvad det i øvrigt betyder, aner jeg på nuværende tidspunkt ikke. Hvad jeg dog har hæftet mig ved er det der bolle-ů, eller hvad sådant et bogstav nu måtte hedde. Nu har jeg i mit lange liv konstateret, at jo mindre en bestemt kategori af mine medmennesker ved om et bestemt emne, jo mere kategorisk udtaler de sig om netop dette emne – som om de simpelt hen ved alt om det. Jeg føler mig på denne baggrund derfor den helt rette til at udtale mig om tjekkisk, som netop er et af de slaviske sprog, som jeg ved allermindst om.

På tjekkisk ligger trykket altid på første stavelse. Det lyder ganske enkelt, men se nu blot på et par stednavne. Her igennem Prag løber der en flod, som de kalder Vltava – trykket ligger altså på Vl, for dem der så kan udtale det. Og så er der Plzeň, hvorfra vi har fået vores pilsner, eller Brno, hovedstaden i Morava (Mähren). Prøv blot at lægge trykket på Pl og Br, som er de første stavelser – jeg finder det slet ikke så let.

Det er dog altid noget positivt, at tjekkerne ikke, som de gør på en række andre slaviske sprog, bruger et kyrillisk alfabet, men det latinske alfabet, som de fleste af mine læsere nok er mere fortrolige med. Lige som på dansk (med æ, ø og å) har man måttet udvide alfabetet lidt, blandt andet altså med bolle-ůet. Bortset fra de skandinaviske sprog (med vores å) kender jeg personligt ikke andre sprog, hvor de bruger sådan en bolle over vokaler. Anderledes forholder det sig med det der hak over n'et i Plzeň. Jeg kunne forestille mig, at det kaldes en haatjek, nu vi er ved det tjekkiske. Det har fundet sin genklang i en række andre - blandt andet slaviske - sprog, hvor man benytter sig af det latinske alfabet. På tjekkisk kaldes sådan en fidus en háček, der vist nok betyder en lille hage (eller er det nu et lille hak?), der er jo en lille hage ved så mange ting, så hvorfor ikke. På engelsk kaldes den en ”caron”. Gad nok vide, hvad sådan en fidus kaldes på dansk?

Jeg har hermed opfundet et par nye ord til fri afbenyttelse, nemlig haatjek og bolle-ů, som for øvrigt er et langt u. Uuuuh.

r jeg kommer hjem skal jeg inok prøve at sætte tjekkisk lidt på plads, både med hensyn til dets stilling sammenlignet med andre slaviske sprog og med hensyn til de sprog, der i øvrigt tales i Tjekkiet. Det kræver lidt kortmateriale, som skal behandles på min hjemlige Mac.

PS: En nærmere undersøgelse viser, at dům vist nok betyder hus eller hjem (forhåbentligt er man ikke i mellemtiden gået fra det), så blev jeg så klog.

Mere PS: Ordet dům er beslægtet med det græske ord δόμος (dómos) og det latinske ord domus som begge betyder hus.

No comments:

Post a Comment