Friday, 6 April 2012

Stille lørdag, en dimmeldag

Ja du synes måske nok, at det er en stille lørdag i dag, men på nogle sprog kaldes påskelørdag faktisk i sig selv ”stille lørdag” (på tysk: stiller Samstag, på nederlandsk: Stille Zaterdag). I Danmark kaldes hele påskeugen ”den stille uge”, og navnlig de tre sidste dage inden påskedag (altså skærtorsdag, langfredag og påskelørdag) for de stille dage. I gamle dage sagde man dimmeldage. Under dimmeldagene skulle kirkeklokkerne tie stille eller ringes med dumpere klang, idet man, som et udtryk for sorg, blandt andet dæmpede kirkeklokkernes klang ved at ringe med træknebler (dymbill – eller altså dimmel - er et gammelt nordisk ord for ‘træknebel’). Eller for at sige det på moderne islandsk: ”Dymbildagar eru síðustu þrír dagarnir fyrir páska”.

Normalt tier faktisk alle kirkeklokker fra skærtorsdag til påskedag (eller i det mindste til efter midnat påskelørdag – nogen kalder det påskemorgen!). Ifølge den katolske tradition i Frankrig og Belgien benytter kirkeklokkerne denne pause i deres klokkekime-arbejde til at flyve til Rom for at hente påskeæg, som de så når de vender tilbage påskemorgen fordeler rundt omkring i haverne, hvor børn så har fornøjelsen af at finde dem. Påskeæglægnings-opgaven blev i Tyskland overtaget af påskeharen. Denne gamle tyske tradition vandrede videre til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet.

Ud over at tyskerne kalder det stiller Samstag bruger de også udtrykkene Ostersonnabend, Karsonnabend eller snarere Karsamstag (det oldhøjtyske „kara“ betyder klage, bedrøvelse eller sorg). Hele den stille uge kalder de nemlig sorgens uge, men altså naturligvis på tysk Karwoche. På dansk har dette oldhøjtysk ord kara via et lån fra middelnedertysk eller plattysk iøvrigt ført til dannelsen af ordet „karrig“ (som altså oprindeligt betød 'bedrøvet' men nu er gået over til snarere at betyde nærig, hvilket vel også er beklageligt eller bedrøveligt).

Som på svensk påskafton og norsk (bokmål) påskeaften taler man også på engelsk om aftenen før påsken, á la juleaften, som Easter Eve. Derudover kalder de også påskelørdag for Black Saturday, det vil sige ”sorte lørdag”. Jeg formoder, at den sorte farve hentyder til, at dette er en ”sorgens” dag, jævnfør det tyske Karsamstag.

PS: Se eventuelt også mine indlæg om skærtorsdag og om påsken.

PS 2: Det er stadig påskelørdag eller påskeaften, så jeg kan lige nå at få med, at påskelørdag også kaldes ”skidenlørdag". Denne betegnelse skyldes (måske), at man tidligere fik ”skidne æg” eller ”skidenæg” denne dag. Nuvel, en anden forklaring er, at der er særlig snavset i huset efter de to første helligdage og der vaskes og gøres rent til de følgende to helligdage. Den kombinerede og muligvis rigtige forklaring er vel, at skidenæg var noget man spiste påskelørdag, det vil sige skidenlørdag, hvor det var vaske- og rengøringsdag før påskefesten påskesøndag.

No comments:

Post a Comment