Friday, 13 April 2012

Vås

I dag havde jeg tænkt mig at våse lidt om ordet ”vås”. Men det kniber gevaldigt. Ifølge Den Danske Ordbog er ordet våse nemlig af ”uvis oprindelse”, og hvad er der så at våse om. Det magre resultat skyldes nok, at det i dag er fredag den trettende.

Fredag den trettende forbindes overtroisk med uheld. Det skyldes efter sigende, at fredag den 13. oktober 1307 blev utallige tempelherrer (det vil sige riddere af den gejstlige Tempelherreorden) fanget, tortureret, brændt på bålet og deres skatte beslaglagt efter ordre fra Kong Philip IV af Frankrig, og derfor blev dagen efterfølgende betraget som en uheldig dag.

Når jeg graver lidt dybere i våset, kan jeg blandt andet konstatere, at ordet våse kommer fra Norge, og det forbavser mig en del, da jeg troede at nordmændene var ret nøgterne. Gyldendals etymologiske ordbog antyder at våse muligvis kan være beslægtet med hvæse, og så er den i øvrigt enig med nudansk ordbog i at der muligvis via tysk waschen kan være en forbindelse med bagvaske (sladre, bagtale osv.).

Vaskeriet vil jeg imidlertid våse videre om i morgen lørdag.

Egentlig troede jeg at vås kom fra det engelske ord words, der betyder ord, for mange af de ord folk kommer med er da det rene vås.

På genlæs i morgen ;)

No comments:

Post a Comment