Friday, 7 December 2012

Langfredagsfjære

Der var engang et ord (på ældre nydansk) der hed “fjære”. Det betød “det stykke af strandbredden, som overskylles ved højvande, og hvorfra vandet trækker sig bort ved lavvande” - altså det som geologer nu til dags kalder tidevandszonen. Ordet fjære bruges muligvis stadig i denne betydning på visse dialekter. Det havde også en anden betydning, som for længst er gået i glemmebogen, i hvert fald på dansk, nemlig ebbe eller lavvande. Det kommer af det oldnordiske ord “fjara”, som er i familie med ordet “fjern”. Ordet bruges stadig i formen “fjara” på islandsk og færøsk, hvor jeg skønner, at det nærmest betyder strandbred eller forstrand. På færøsk betyder det endvidere også ebbe, både i betydningen lavvande og ebbe bort. Forklaringen er vel sådan set indlysende: når det er lavvande er vandet fjernest fra kysten. Grundbetydningen af ebbe er i øvrigt “tilbageløb”.

Og det bringer mig så til det norske udtryk “langfredagsfjære”. På norsk hedder ebbe (eller lavvande) stadig “fjære”. Ebbe og flod skyldes Jordens rotation i månens (primært) og solens (sekundært) tyngdefelter. Månen og delvis Solen trækker om jeg så må sige i Jordens havvand, så det der hvor tyngdekraften virker stærkest bliver højvande, og hvor den virker svagest bliver lavvande. Påskedag falder på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det vil sige, at det altid vil være fuldmåne i den uge, hvor langfredag ligger. Når det er fuldmåne står Månen     på den modsatte side af Jorden i forhold til Solen. Deres træk i havvandet er synkroniseret, så vi får en springflod, et ekstra kraftigt tidevand, og dermed også et ekstra lavt lavvande. Dette kan hindre sejladsen visse steder langs med Norges kyst, idet bådene kan risikere at støde mod grund. Selv om dette naturligvis kan forekomme hver gang der er fuldmåne, mener/mente visse norske kystbeboere åbenbart, at det navnlig er slemt ved Påsketid. Måske forbinder nogle også det ,at der er langt ud til vandet, med det lange i Langfredag. I hvert fald kaldes denne ebbe for “langfredagsfjære”.

I får lige for en ordens skyld den norske definition på “fjære”, “Fjære, fallende vann, lavvann, den delen av stranden som faller tørr ved lavvann”.

Næste gang vi har fuldmåne er i øvrigt i juleferien, den 28. december 2012 - men i dag er det dog i det mindste fredag ;)

No comments:

Post a Comment