Wednesday, 8 May 2013

Tonefaldet


Kan vi finde det rigtige tonefald? Sommetider er vi danskere måske lidt hurtige til at gribe til udenlandske ord. Tag nu for eksempel komponist. Sådan en person der komponerer musik sætter vel tonen det rigtige sted. Derfor kaldes han/hun på svensk blandt andet ”tonsättare”. På islandsk er de mere poetisk, for der hedder en komponist simpelt hen en ”tónskáld”. Hvor er alle de danske skjalde blevet af, siger jeg så bare. Det med at komponere, betyder jo bare at sætte noget sammen – ikke nødvendigvis i harmoni. Tag nu for eksempel det latinske ”pugnantia componere” - ”stille modstridende ting sammen”. En latinsk ”compositor” er en person der ordner, opstiller og arrangerer noget. Og dette noget kan vel at mærke være nærmest hvad som helst. Nu kan et arrangement naturligvis nok have noget med musik at gøre, men jeg har da været til masser af arrangementer uden musikalske indslag, men snarere med små lune retter.

Weyse var guldalderens kendteste danske tonskjald – så er det sagt.

PS: Fik jeg sagt, at vi hår fået ordet ”tone” fra græsk tonos (τόνος) - ak ja, det er da heller ikke alt, der er lige nordisk, sommetider må vi sydpå for at finder muserne ;)

No comments:

Post a Comment