Tuesday, 12 February 2013

BBB


Jeg har i al beskedenhed et par forslag til nye forkortelser. SMS, der jo egentlig betyder Short Message Service, kunne passende få den danske betegnelse ”System til Beskedne Beskeder” og forkortes til SBB (eller eventuelt BBS). SMS-spam kunne så passende blive til ”Beskidte Beskedne Beskeder” eller kort og godt BBB.

Besked betyder oprindeligt noget (man har fået) sendt eller tildelt, beskeden oprindeligt noget der er lille eller småt, og beskidt noget der er …

Noter:
Beskeden - fra nedertysk bescheden 'forstandig, mådeholden'; tillægsform af bescheden 'skelne, adskille', egentlig 'som kan skelne'
Besked - fra middelnedertysk besche(i)t, oprindelig noget der er skilt fra og det vil vel blandt andet sige ”tildelt”
Skidt - fra nedertysk schiet, schitt (som på engelske er blevet til 'shit', så er det sagt).

No comments:

Post a Comment