Sunday, 12 January 2014

Be Prepared


Jeg har lige været nogle dage på Lund Universitet. En gammel og ærværdig institution, der ikke helt tilfældigvis blev grundlagt i 1666 - få år efter at Danmark havde afstået Skåne til Sverige ved freden i Roskilde i 1658, hvorefter den svenske centralmagt iværksatte en kraftig for ikke at sige undertiden brutal forsvenskning af denne landsdels.

Lunds universitet var et led i denne forsvenskning. Her er et billede af universitetets segl

Jeg skal forholdsvis frit fortolke billedsymbolikken som: den svenske løve vil bekæmpe de jäklens danskere ved sværd og med sprog. I valgsproget ”Ad utrumque” er underforstået fortsættelsen ”parates”, altså fuldt ud: ”Ad utrumque parates”, som betyder ”vær parat til begge dele” eller måske rettere både det ene og det andet. Her skulle man være parat til både at studere og til at gribe til våben.

I forbifarten skal jeg måske lige nævne, at jeg omhandlede ”utrum” i mit indlæg om ”En køn en”. Som grammatisk betegnelse er ”utrum” lig med fælleskøn - både det ene og det andet (køn), i modsætning til ”ne utrum”, der hverken er det ene eller det andet (køn), altså intetkøn.

Og så må jeg vel retfærdigvis nævne, at jeg på vejen tilbage på Lund jernbanestation opdagede at den lokale billetautomat ”talte” både dansk og svensk … det danske vel for lettere at få eventuelle danskere hurtigere ud af landet ;-)

No comments:

Post a Comment