Tuesday, 21 January 2014

Augmentativer


De fleste kender vel lidt til diminutiver. De er udbredte og kan umiddelbart dannes på mange moderne sprog. Der er ikke mange tilbage på dansk, men dog stadig enkelte som killing, kylling, kælling, olding m.v.

Det modsatte af diminutiv er augmentativ, et forholdsvist ukendt begreb på dansk. På en række sprog kan en sådan forstørrende eller forøgende virkning (lige som diminutiv) dannes med en endelse. Jeg har søgt med lys og lygte efter låneord, hvor dette fænomen forekommer. Der kan sikkert findes flere, men her er min lille liste:
  • ballon, en stor bold
  • karton, kraftigt papir
  • minestrone, kraftig suppe
  • trombone, en stor trompet
  • ponton, en stor bro
  • salon, en stor sal
  • million, meget større en mille, der betyder tusind (skal vi kalde det en stor mil?)

På dansk kan man dog klare sig med en forstavelse. Her er en række ret almindelige forstavelser, hvormed man kan danne en augmentativ.
over-
stor-
super-
mega-
ærke-
sten-
Jeg er således måske en overoptimistisk storforbruger af superrelevante stengode ærkedanske megaord ;-)

No comments:

Post a Comment