Thursday, 24 November 2011

Kig i køkkenet

Den middelalderlige hansestad Tallinn (Reval) i det nuværende Estland har bevaret mange af sine vagt- og kanontårne, jeg tror sådan ca. 26 af de oprindelige 40 tårne ved den gamle bymur. De har naturligvis alle fået mere eller mindre sindrige navne. Et af dem kaldes således ”Kiek in the Kök”, hvilket betyder ”kig i køkkenet”. Jeg viser jer lige et fotografi jeg tog da jeg besøgte byen i november 2011.


Fra de øverste etager i dette tårn kunne man kigge lige ned i naboernes eller eventuelle belejreres køkken og se, hvad de skulle have til middag, deraf navnet.

Tårnet blev opført i årene 1475-1483, altså i Hanseforbundets tid. Så tidligt som i 1577 blev det under en belejring omtalt som ”Kyck in de Kaeken”, senere blev der anvendt adskillige former af det samme navn så som ”Kik (Kyk) in de Kok”, ”Kiek in die Küche”, ”Pulffer-Thurm Giecken Köck”. In 1696 blev det nuværende navn ”Kiek in de Kök” også nævnt.

Navnet er helt klart ikke estisk, et sprog der meget ligner finsk. Det er i formen ”Kiek in de Kök” hvad sprogforskere kalder middelnedertysk, en form for nedertysk (i modsætning til højtysk), der blev talt i den nordlige del af Tyskland ca. 1200-1600. Vi kan i denne sammenhæng med god grund tale om hansesprog (Hansesprache), da det var det sprog man talte i hansestæder som Lübeck, Danzig (Gdansk i Polen) og altså også Reval (Tallinn i Estland). I Gdansk står der i øvrigt også et tårn som kaldes ”Kiek in de Kök”.

Endnu i dag afspejles den nedertyske indflydelse på ordforrådet i sprogene omkring Østersøen, i dansk for eksempel i ord for erhverv som isenkræmmer, buntmager, for komponenter i hverdagslivet som bukser, køkken og for abstrakter som angst, lykke; hertil kommer almindeligt brugte udsagnsord som blive, mene og føle. Intet sprog har således påvirket dansk mere end nedertysk.

Vi har altså lånt ordet køkken fra middelnedertysk. På oldtysk hed det chuhhina, men på (høj)tysk er det blevet til Küche. Hvis vi går længere tilbage en middelnedertysk og oldhøjtysk kommer vi til det vulgærlatinske cocina (= køkken), der ligesom det latinske culina (som vi blandt andet kender fra ”kulinarisk”) har noget med ”koge” at gøre.

Hvad nu med en lille tur i det franske køkken – eller hvorfor ikke smage på det (syd)afrikanske køkken (baseret på estiske ingredienser). Ja det er rigtigt, selv estisk har lånt deres ord for køkken, nemlig ”köök” fra hansesproget, så her og der kan man dog forstå et enkelt ord af dette ellers meget fremmede sprog, som i Eesti köök (estisk køkken). For en ordens skyld kan jeg nævne at køkken på finsk, som ellers er meget nært beslægtet med estisk, hedder keittiö (ifølge mit ordbogsopslag).


Velbekomme!

No comments:

Post a Comment