Wednesday, 2 November 2011

AllesjælesdagI dag, den 2. november, fejrer katolikkerne alle sjæles dag, hvor afdøde mindes. Allesjælesdag markeres ikke i den danske folkekirke, men de seneste år er der dog blevet indført en tradition for (den første søndag i november) i folkekirken at oplæse navnene på de mennesker, der er døde i årets løb.

Som i måske kan huske fra jeres skoletid, var det i middelalderen sådan at for at slippe for at komme i skærsilden kunne man købe aflad i kirken (når man var død kom man enten i paradiset eller i skærsilden). En sådan afladshandel skulle blandt andet skaffe penge til bygningen af Peterskirken i Rom - "Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer!". Ak ja, nogle tror stadig, at alt kan købes for penge. Luther protesterede kraftigt mod denne uskik, og det var med til at udløse reformationen.

Skærsilden var et forfærdeligt sted med gråd og tænders gnidsel. Ifølge et sagn var en pilgrim på vej fra det hellige land mod sit hjem, da han i en forfærdelig storm landede på en øde ø og … nå jeg må vel hellere korte den historie lidt af, og nøjes med at han i et syn så skærsildens mange lidende sjæle. Da han kom hjem bad han så abbeden og munkene i benediktinerklosteret i Cluny (Frankrig) om at gå i forbøn for de afdøde. Abbeden indstiftede derfor den 2. november 998 (eller var det 1000?) allesjælesdag, så alle afdøde, lige som det var tilfældet for alle hellige, fik deres egen bededag.

Pudsigt nok falder allehelgen og allesjælesdag tidsmæssigt stor set sammen med en keltisk festdag, som på morderne irsk kaldes ” Samhain”. Denne fest fejres i øvrigt stadig visse steder i Bretagne (Frankrig) med specielt bagværk. “Falder sammen” er måske lidt overdrevet, da de gamle keltere havde en månekalender, men denne dag var både blevet fejret som en slags nytårsdag og som en slags høstfest. I begyndelsen af det 8. århundrede skulle de to “fester” allehelgen og samhain (på De Britise Øer) være smeltet sammen til én omkring den 1. november, en tradtion, der senere bredte sig til resten af Europa.

Sprogligt er der naturligvis lidt uenighed om den oprindelige betydning af ordet “samhain”. Nogle mener det hænger sammen med ordet sommer. For det var jo en høstfest, der fejredes når sommeren var forbi. Og ordet ligner da ganske rigtigt. Det er dog også interessant at ordet ligner det danske ord “samråd”, og muligvis (eller skulle jeg sige sandsynligvis?) er der også virkelig en sammenhæng. I middelalderen holdt man i Irland en festival kombineret med en kongelig forsamlig (samråd) den 1. november - (oenaig na samna: 'samhain forsamling'). Men det er ogsa en lang historie, så jeg må vel hellere slutte her.

God allesjælesdag!

No comments:

Post a Comment