Tuesday, 24 March 2015

There's a hole in the bucket, dear Liza!


Somme tider bliver jeg overrasket, når jeg dykker ned i andre sprogs etymologier. Se nu for eksempel, hvad en spand hedder på tysk, nederlandsk, frisisk og plattysk. Tysk: Eimer. Nederlandsk: emmer. Frisisk: amer. Plattysk: Ammel. Bortset fra at disse ord kan føres tilbage til det oldhøjtyske ”eimbar” har de deres oprindelse i den græske amfora. En amfora var en lerkrukke med en hank i hver side. Den blev brugt til opbevaring eller transport af væsker som vin og olie. Ligheden er der … måske navnlig med en gammel træspand. Denne træspand blev lettere at bære når man forbandt de to forbandede hanke med et stykke reb.


Måske skal jeg også lige tage amforaens mytologi op. Amfora (ἀμφορεύς) er sammensat af to ord, nemlig ”amfi” (ἀμφί – på begge sider) og en bøjningsform af ”phεrein” (φέρειν – at bære). Den kan bæres langs to sider. ”Amfi” kender vi jo fra ord som amfiteater, amfibier og amfibiefartøj, hvor ”de to sider” er henholdsvis i vand og på jord.Jo, en tung spand vand bliver lettere at bære, når man er to om det og hanker op i hver sin side ;)

No comments:

Post a Comment