Friday, 12 December 2014

Hadeord


Mange af os kender sikkert ord, som vi hader. Således hader jeg for eksempel ordet ”havskælv”. Det er blevet brugt en del i forbindelse med tsunamier, hvor havbunden skælvede. Det var altså vel at mærke jordbunden under havet der skælvede og ikke selve havet. Sagen er, at man skal have fast form for at kunne skælve. Derfor har jordskælv aldrig deres fokus (hypocentrum) dybere en 700 km. Jordskælv forekommer nemlig kun i den del af jordskorpen, der ikke er plastisk, men tilstrækkelig fast til at kunne ryste eller skælve. Når vand er frosset til fast is, kan det godt skælve. Således kan man have ”isskælv”, for eksempel i havis. Der forekommer også ”gletcherskælv”. Jordskælv er heller ikke begrænset til Jorden. Når meteorer rammer Månen kommer der eksempelvis ”måneskælv”. Der findes altså ganske vist andre skælv en jordskælv … men havskælv, ALDRIG, jeg skælver ved tanken. Det kan jeg godt, for jeg har en rimelig fast form, med tilstrækkelig faste meninger ;-)

No comments:

Post a Comment