Wednesday, 31 December 2014

Nytår


Jeg foreslår hermed, at vi fra nu af fejrer nytår hvert år den 11. december. Den dag er så god som nogen. De sidste par tusind år har for længst døde kejsere eller paver i Rom bestemt, hvornår vi skal fejre vores nytår. Nu må det være slut. Et år kan naturligvis begynde når som helst. I tidens løb har den første dag i året for eksempel været henholdsvis 1. marts, 25. marts, påske, 1. september, 25. december og for øjeblikket altså 1. januar.

Hvornår et kalenderår begynder afhænger logisk af den kalender vi bruger. Efter vores nuværende gregorianske kalender begynder året den 1. januar. I Danmark har det været sådan siden år 1700. De pavelige myndigheder tilsluttede sig i 1622, at året begyndte den 1. januar – indtil da havde det været den 25. marts (Mariæ bebudelsesdag). Det falder sådan ca. sammen med forårsjævndøgn. Omkring to hundrede år efter Kristi fødsel, altså i begyndelsen af vort tredje århundrede, anslog man, at Jesus var blevet undfanget ved forårsjævndøgn, som efter den tids kalender faldt omkring den 25. marts. Når man dertil lagde ni måneder nåede man frem til den 25. december som fødselsdag. Hvis vi stadig havde fulgt den julianske kalender ville julen være faldet på den 6. januar efter vores nuværende kalender, den gregorianske. Der var nemlig visse problemer med tildeling af ”skuddage”, således at ”gennemsnitsåret” ikke havde den helt rigtige ”gennemsnitslængde”.

Før år 153 før vor tidsregning begyndte det romerske år den 1. marts, hvilket blandt andet forklarer, hvorfor vores skuddage indsættes i februar, der dengang var årets sidste måned (faktisk den 24. februar i et skudår, fordi februar oprindelig kun havde 23 dage). Endvidere viser navnene september, oktober, november og december jo også, at de dengang ikke var de fire sidste måneder i året, men henholdsvis syvende, ottende, niende og tiende måned.


Som et levn af den tid i det gamle Rom, hvor året begyndte den 1. september begynder kirkeåret i den østlige ortodokse kirke stadig den 1. september, i modsætning til vores kirkeår, der starter den første søndag i advent. Skoleåret og det akademiske år er en helt anden sag.

Selv om jeg således foreslår at flytte det åh så verdslige nytår til den 11. december, må I andre da godt skyde det nye år ind i nat ved midnatstid … så godt nytår alle sammen ;-)

No comments:

Post a Comment