Wednesday, 18 January 2012

Rundt på gader og stræder!

Da jeg i sidste uge var i Reykjavik boede jeg i Aðalstræti – Adelstræde altså. Hvis vi går langt nok tilbage lander strædet nok i det latinske udtryk ”via strata”, som betyder brolagt vej. I den betydning kom det også i formen ”street” ind i oldengelsk, da de veje som romerne anlagde i England jo var brolagte, som for eksempel Watling Street fra Kent til Nordwales. Nu følger motorvejen A5 stort set samme rute – før romerne var der bare jord- eller markveje. Senere er ordet på engelsk (street), tysk (Straße) og nederlandsk (straat) blevet det almindelige ord for gade på disse sprog (jævnfør i øvrigt også italiensk strada, som i autostrada - motorvej) Det gamle ord gade betød muligvis oprindelig revne, hul eller omgærdet vej (i en by er der jo huse på begge sider). Oprindelsen er dog omdiskuteret, men det er nok i familie med det nederlandske ord gat, som vi kender det fra Kattegat, og som betyder hul. Det oldnordisk ord var gata, og vi kender det også fra tysk, som Gasse – en smal, snæver vej omgivet af et eller ander, som for eksempel huse i en gammel by.

Ud over en snæver gade eller gyde kan stræde jo også betyde et ”forholdsvis snævert farvand, der forbinder to have”. Ja det er jo nok egentligt et helt andet ord, lånt fra (eller i det mindste påvirket af) engelsk ”strait” (snæver, snævring eller gennemsejling) via oldfransk fra latin ”strictus” (stram, snæver), som vi genkender i det danske ord ”strikt”, altså noget der er indsnævret. Selv om street og strait er to forskellige engelske ord, kan det være pudsigt at bemærke, at det nederlandske ord ”straat” også kan betyde både gade og snævert farvand, så den tvetydighed er vi altså ikke ene om.

Nå ja, og hvis du tænker i poker-baner, så taler man der altså om en straight – og ikke om en strait. Det her er for eksempel en straight … Q♣ J♠ 10♠ 9♥ 8♥. Det er lige ud ad landevejen, den brolagte eller befæstede landevej (via strata). Good luck!

PS: det er helt bestemt mindre farligt at spille Yatzy, hvor man kan slå en lille straight eller en stor straight - straight away.

No comments:

Post a Comment