Monday, 15 July 2013

Gas


Og det skete i de dage da Dronning Margrethe den Første regerede, at Sankt Gertruds Kloster stillede et kapel til rådighed for vejfarende. Sankt Gertrud er nemlig skytsengel for de vejfarende, og de kunne dengang have masser af brug for beskyttelse.

Efter at være blevet brugt til offentlige henrettelser, og som hospital for fattige, blev klosteret ødelagt under en stor brand i 1728 – og ”sådan gik glansen af Sankt Gertrud”. Det er i hvert fald en af de historier, der fortælles om denne sag, og dermed er det dementeret, at det var gassen, der gik af Sankt Gertrud. Den gik derimod af ballonen.

Og det gjorde den nok, fordi gas er svær at holde styr på. Gas er som bekendt betegnelsen for den tredje fase/form/tilstand et materiale eller grundstof kan have. Fast form, flydende form og gasform. Når et stof er fordampet og kommet på gasform, er dets atomer ikke bundet til hinanden og kan bevæge sig helt frit i forhold til hinanden. Der er altså opstået en kaotisk tilstand, og det kunne tænkes, at det var derfor, at den flamske læge og alkymist J.B. van Helmont i 1640 dannede ordet gas med forbillede i det græske ord chaos (χάος). Det vil sige dengang kendte man ikke så meget til atomers bevægelser, og tænkte han rimeligvis mere på, at det græske chaos/kaos betød noget i retning af det oprindelige eller det uendelige rum … eller svælg eller afgrund, hvis du foretrækker at tænke i negative baner. Sådan nogle gamle ord er nu ikke så nemme at holde styr på, heller ikke hvad deres udtale angår, så nu er det altså blevet til noget gas – selv på russisk, hvor det også hedder gas (газ).

No comments:

Post a Comment