Saturday, 8 October 2011

Er du til ænglisc?

Wikipedia (den frie encyklopædi på internettet) findes på enormt mange sprog – også på angelsaksisk.
Angelsaksisk eller oldengelsk er den tidligste form af det engelske sprog og blev talt i det nuværende England og Skotland i perioden ca. 450-1150, hvorefter det overgik til middelengelsk.
Angelsaksisk er et vestgermansk sprog og er således nærest beslægtet med frisisk, nederlandsk og tysk da sproget blev bragt til de britiske øer, i det femte århundrede, af angelsakserne der erobrede den romerske provins Britannien (England). Muligvis rejste de fra områder i det nordlige Slesvig-Holsten, i Tyskland i området mellem Flensborg Fjord og Slesvig Fjord, den ”halvø” der nu er kendt som Angel, eller på tysk Angeln. De nordiske sprog har også udøvet en betydelig indflydelse senere i vikingetiden i form af låneord.
Nej, det er ikke min spøg, Wikipedias hovedside (Hēafodsīde) på oldengelsk finder du her: http://ang.wikipedia.org/wiki/H%C4%93afods%C4%ABde
Det er måske nok en lidt mærkelig form for Ænglisc, og kan vel nok kræve lidt træning. Hvordan skal man skrive det - Hū man sceolde wrītan? Wikipedias: ”Tutorial on Old English”  kan hjælpe dig lidt på vej.
Jeg skal undlade at udtale mig om, hvor nyttig en sådan internetside er, men jeg er sikker på at bidragsyderne har haft stor fornøjelse med deres bidrag til forståelsen af angelsaksisk.

Ƿilcumen ;-)


No comments:

Post a Comment