Sunday, 15 September 2013

Tropisk


Efter en sommer, hvor vi har haft tropisk vejr, er det vel passende at skrive lidt om troperne. Som så ofte hjælper det lidt at skele til fremmede ord for at få bedre indsigt i ordenes betydning. Vi vender lige og starter på engelsk. Det engelske ord ”tropic” betyder vendekreds, det sted hvor solen populært sagt vender, når det er solhverv (solhverv betyder sol-vende). Også på dansk har ”trope” tidligere, navnlig af søfolk, været brugt om ”solhvervspunkt”. Trope kommer af det oldgræske udsagnsord τρὀπειν (tropein, at vende). Jeg mener at et par af mine læsere har læst oldgræsk, så jeg må hellere tage det fuldt ud: ”τρόποι Ἥλιου” (tropoi Helio) er ”solens vendeområde” eller ”solens vendinger”.


Troperne (og det engelske ”tropics”) er området mellem den nordlige og den sydlige vendekreds (solens vendeområde). Så fik vi også det lige op at vende.

No comments:

Post a Comment